Chăm sóc khu vườn

Kinh nghiệm chọn giống hoa hồng

Trên các hội hồng, người mới chơi thường hay vào hỏi "mua giống nào bây giờ", "giữa hai cây này nên chọn cây nào hỡi...