Các nghiên cứu về tác dụng bánh dầu Neem trong đất đối với tuyến trùng

Bánh dầu Neem và các nghiên cứu khoa học

Tác dụng của phân bón và sửa đổi bánh Neem trong đất đối với sự nảy mầm của bào tử Arthrobotrys dactyloides. Arthrobotrys dactyloides là một loài nấm thuộc họ Orbiliaceae. Nó là nấm có lợi chuyên diệt tuyến trùng bằng cách tạo thành một vòng hypo để bẫy tuyến trùng.

Bánh dầu Neem an toàn với tuyến trùng trong đất

Nấm bẫy tuyến trùng khá phổ biến trong đất tự nhiên, đất nông nghiệp và tất cả các loại mảnh vụn hữu cơ thối rữa (Duddington, 1951, 1954; Gray, 1983; Jaffee et al., 1998). Do sự hiện diện của chúng trong đất nông nghiệp, chúng đã đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng tự nhiên của tuyến trùng ký sinh thực vật, chịu trách nhiệm cho thiệt hại từ nhẹ đến nghiêm trọng đối với cây trồng.

Bánh dầu Neem an toàn với tuyến trùng trong đất

Trong thời hiện đại, phân bón nông nghiệp đã đóng một vai trò lớn trong việc tăng sản lượng cây trồng. Tuy nhiên, việc áp dụng các hóa chất này có thể có tác dụng  bất lợi đối với sự nảy mầm của bào tử và động lực học quần thể của nấm bẫy tuyến trùng. Các phân bón hóa học ức chế sự nảy mầm của nấm bẫy tuyến trùng hoặc gây chết ở nồng độ được sử dụng trong đất, có thể ảnh hưởng đến sự săn mồi tự nhiên của nấm bẫy tuyến trùng trong đất và do đó làm mất cân bằng tự nhiên.

Phân bón hữu cơ bánh dầu neem thu được sau khi chiết xuất dầu từ hạt giống neem (Azadirachta indica) trong các nhà máy dầu. Nó chứa nitơ (2 ~ 2,5%), Photpho (0,6 ~ 1,4%) và kali (1,2 ~ 1,6%). Nó có chất diệt nấm (Singh et al., 1980) và thuộc tính diệt tuyến trùng (Singh và Singh, 1997). Hiệu quả của các loại phân bón này có thể được nghiên cứu bằng cách kiểm tra sự nảy mầm của bào tử nấm bẫy trong đất được sửa đổi bằng các phân bón này và so sánh giống với đất bình thường không thêm phân bón. Ảnh hưởng của urê, DAP và muriate của kali đối với sự nảy mầm của bào tử và hình thành bẫyTác dụng của urê, DAP và muriate của kali đối với sự nảy mầm bào tử của năm chủng A. dactyloides đã được nghiên cứu bằng phương pháp mô tả bởi Jackson (1958) đối với bệnh nấm đất. Các mẫu đất được lấy từ Trang trại nghiên cứu thực vật, Đại học Banara Hindu, Varanasi, Ấn Độ và được đưa qua sàng lưới 2 mm. Urê, DAP và muriate của kali được trộn riêng trong đất với tỷ lệ 1%, 0,5% và 0,1%. 50 ~ 60 g đất của mỗi nồng độ được lấy trong đĩa petri 90 mm và đất được tưới gần khả năng giữ nước đầy đủ bằng cách thêm nước cất. Các khối thạch nước (kích thước 10 mm, độ dày 3 mm) được đặt trên đĩa giấy lọc Whatman (kích thước 20 mm) nằm trên bề mặt đất tại năm vị trí trong đĩa petri và được ủ ở nhiệt độ phòng (25 ~ 30oC) trong 24 h để cho phép các khuếch tán đạt được trong các khối thạch. Năm khối agar đã được thực hiện để cấy vào bào tử của năm chủng A. dactyloides. Đối với khối thạch đất không được kiểm soát (Kiểm soát) cũng được đặt trực tiếp trên đất mà không cần đĩa giấy lọc. Sau thời gian ủ, huyền phù bào tử của từng phân lập được thực hiện riêng biệt bằng cách thu hoạch các bào tử từ 15 ngày tuổi. Một giọt nước nhỏ chứa 75 ~ 100 bào tử của mỗi phân lập được cấy riêng trên mỗi khối thạch và được ủ trong 24 giờ ở nhiệt độ phòng để quan sát. Dữ liệu về sự nảy mầm của bào tử, sự hình thành bẫy trực tiếp và sự hình thành bẫy trên ống mầm bào tử đã được lấy. Đối với mỗi điều trị, ba đĩa petri được lấy làm bản sao.Tác dụng của bánh dầu neem đối với sự nảy mầm của bào tử và hình thành bẫy Để tìm ra tác dụng của việc thêm bánh dầu neem trong đất đối với sự nảy mầm của 5 chủng A. dactyloides và bẫy tuyến trùng của nấm, đất được thu thập từ Trang trại nghiên cứu rau, Đại học Banara Hindu, Varanasi, Ấn Độ. Đất được trộn kỹ và lọt qua sàng 2 mm. Bánh Neem được trộn kỹ trong đất với tỷ lệ 0,5% và được đặt trong chậu để phân hủy. 50 ~ 60 g đất từ ​​đất đã được sửa đổi và không có đất được đặt vào đĩa petri và đất ướt đến gần khả năng giữ nước đầy đủ với nước cất. Năm khối thạch nước được đặt trực tiếp trên bề mặt đất trong đĩa petri ở những nơi khác nhau và được ủ ở nhiệt độ phòng trong 24 giờ. Sau khi các bào tử của các chủng A. dactyloide khác nhau được cấy vào khối thạch theo phương pháp được mô tả trước đó và các đĩa petri được tiêm tiếp tục được ủ trong 24 hoặc 48 giờ để quan sát. Dữ liệu về sự nảy mầm của bào tử, sự hình thành bẫy trực tiếp và sự hình thành bẫy trên ống mầm đã được ghi lại. Dữ liệu về việc bắt giữ tuyến trùng trên các khối thạch cũng được ghi lại. Các thí nghiệm về sự nảy mầm của bào tử được tiến hành vào ngày 1, ngày 15 và ngày 30 sau khi sửa đổi.

Thảo luận

Nhìn chung, đất được điều chỉnh với nồng độ phân bón cao hơn làm giảm sự nảy mầm của tất cả các chủng của A. dactyloides (Bảng 2).

Bánh dầu Neem an toàn với tuyến trùng trong đất

Effect of amendment of different concentrations of urea, diammonium phosphate and muriate of potash in soil on spore germination of Arthrobotrys dactyloides

Sự ức chế sự nảy mầm của bào tử bằng urê ở nồng độ được sử dụng có thể được quy cho độc tính trực tiếp của urê trên bào tử. Tuy nhiên, DAP ở nồng độ 0,5% và 0,1% gây ra sự ức chế rất ít đối với sự nảy mầm của bào tử của hầu hết các chủng. Muriate của kali cũng làm giảm sự nảy mầm của bào tử cũng như hình thành vòng trực tiếp trên conidia.

Từ các quan sát, rất rõ ràng rằng việc bón phân sẽ làm giảm dân số nấm bẫy tuyến trùng trong đất, có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm dân số của nấm bẫy tuyến trùng. Trong đất nồng độ của các loại phân bón này có thể khá cao trên bề mặt đất, sẽ gây bất lợi cho các loại nấm nhạy cảm như A. dactyloides. Cũng có thể việc sử dụng quá mức các loại phân bón này có thể làm giảm dần dân số các loại nấm bẫy tuyến trùng nhạy cảm trong đất. 

Sự ức chế sự nảy mầm của conidia của A. dactyloides trong đất được thêm hợp lý với bánh neem 0,5% có thể được quy cho tác dụng ức chế nấm có trong bánh dầu neem. Tuy nhiên, trong các quan sát sau 15 ngày, tác dụng ức chế nấm của bánh neem đã giảm đáng kể, điều này thể hiện rõ qua các quan sát về sự nảy mầm hoặc hình thành bẫy sau 48 giờ cấy bào tử. Sự thay đổi về độc tính này có thể được quy cho sự phân hủy sinh học của các chất diệt nấm của neem trong đất, đã được loại bỏ hoàn toàn sau 30 ngày áp dụng bánh neem. Thật thú vị khi lưu ý rằng một số lượng lớn tuyến trùng đất đã di chuyển đến đỉnh khối thạch chứa các bào tử của A. dactyloides, có thể được quy cho sự thu hút của tuyến trùng vào bẫy nấm (Bảng 3).

Bánh dầu Neem an toàn với tuyến trùng trong đất

Effect of amendment of neem cake in soil on spore germination and constricting ring formation of different isolates of Arthrobotrys dactyloides

Hơn nữa hầu hết các tuyến trùng đã bị bắt và giết trên khối thạch

Bánh dầu Neem an toàn với tuyến trùng trong đất

(Hình 1d) và sợi nấm đang phát triển từ tế bào bào tử tạo ra một vài bẫy trên sợi nấm (Hình 1e)

Từ các quan sát đã kết luận rằng nuôi cấy A. dactyloides đại trà chỉ nên được áp dụng sau 15 ngày áp dụng bánh neem. Nó đã được quan sát thấy rằng quần thể tuyến trùng hoại sinh (bị chết) tăng gấp nhiều lần sau khi bổ sung bánh neem (dữ liệu không được hiển thị), có thể phục vụ như thức ăn cho nấm và tăng dân số A.dactyloides.

Ngoài tác dụng gây độc trên tuyến trùng hại rễ, bánh dầu Neem (Neem cake) còn là một loại phân bón hữu cơ giúp duy trì cân bằng tự nhiên khi thúc đẩy bào tử của nấm bẫy tuyến trùng và gia tăng số lượng nấm thiên địch tự nhiên của tuyến trùng.

Docneem biên dịch

Các bài viết liên quan:

Tinh dầu Neem – Giải pháp hữu cơ an toàn cho vườn hồng của bạn
📌Mua ngay tại đây: https://docneem.com/collections/all
– Tiki: https://bit.ly/docneem-tiki
– Shopee: https://bit.ly/docneem-shopee
– Lazada: https://bit.ly/docneem-lzd
📌Facebook: Tinh dầu neem
📞Hotline tư vấn: 092.8888.208 – 0988.22.1985