Bệnh về bọ trĩ - nhện đỏ

Dầu Neem trị bọ trĩ trên hoa hồng

Đây là kinh nghiệm thực tế của bản thân mình và đã thực nghiệm tại vườn của mình với số lượng cây tương đối lớn...