T90 Docneem - Kích mầm gốc chuyên biệt cho hoa hồng, hoa lan, hoa mai, cây cảnh

SKU:T90

5

(1 đánh giá)
120,000₫
Click nhận tư vấn từ chuyên gia

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

5

(1 đánh giá)

Sản phẩm kích mầm cực tốt-

mua về kích mầm cho mấy cây hồng là hợp lý luôn.
5
 T90 Docneem - Kích mầm gốc chuyên biệt cho hoa hồng, hoa lan, hoa mai, cây cảnh
 T90 Docneem - Kích mầm gốc chuyên biệt cho hoa hồng, hoa lan, hoa mai, cây cảnh
 T90 Docneem - Kích mầm gốc chuyên biệt cho hoa hồng, hoa lan, hoa mai, cây cảnh
 T90 Docneem - Kích mầm gốc chuyên biệt cho hoa hồng, hoa lan, hoa mai, cây cảnh
 T90 Docneem - Kích mầm gốc chuyên biệt cho hoa hồng, hoa lan, hoa mai, cây cảnh
 T90 Docneem - Kích mầm gốc chuyên biệt cho hoa hồng, hoa lan, hoa mai, cây cảnh
 T90 Docneem - Kích mầm gốc chuyên biệt cho hoa hồng, hoa lan, hoa mai, cây cảnh