Đất trồng cây Soilmix MONROVIA bổ sung nấm đối kháng, đá perlite

SKU:DAT-6.5DM3

-76% 49,000₫ 200,000₫
Kích thước:
Click nhận tư vấn từ chuyên gia

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Đất trồng cây Soilmix MONROVIA bổ sung nấm đối kháng, đá perlite
 Đất trồng cây Soilmix MONROVIA bổ sung nấm đối kháng, đá perlite
 Đất trồng cây Soilmix MONROVIA bổ sung nấm đối kháng, đá perlite
 Đất trồng cây Soilmix MONROVIA bổ sung nấm đối kháng, đá perlite
 Đất trồng cây Soilmix MONROVIA bổ sung nấm đối kháng, đá perlite
 Đất trồng cây Soilmix MONROVIA bổ sung nấm đối kháng, đá perlite
 Đất trồng cây Soilmix MONROVIA bổ sung nấm đối kháng, đá perlite
 Đất trồng cây Soilmix MONROVIA bổ sung nấm đối kháng, đá perlite
 Đất trồng cây Soilmix MONROVIA bổ sung nấm đối kháng, đá perlite