Đầu tưới cây tự động Monrovia tưới nhỏ giọt, kéo dài 24h, tiêu chuẩn Châu Âu

SKU:CAM

-35% 49,000₫ 75,000₫
Kích thước:
Click nhận tư vấn từ chuyên gia

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Đầu tưới cây tự động Monrovia tưới nhỏ giọt, kéo dài 24h, tiêu chuẩn Châu Âu
 Đầu tưới cây tự động Monrovia tưới nhỏ giọt, kéo dài 24h, tiêu chuẩn Châu Âu
 Đầu tưới cây tự động Monrovia tưới nhỏ giọt, kéo dài 24h, tiêu chuẩn Châu Âu
 Đầu tưới cây tự động Monrovia tưới nhỏ giọt, kéo dài 24h, tiêu chuẩn Châu Âu
 Đầu tưới cây tự động Monrovia tưới nhỏ giọt, kéo dài 24h, tiêu chuẩn Châu Âu
 Đầu tưới cây tự động Monrovia tưới nhỏ giọt, kéo dài 24h, tiêu chuẩn Châu Âu
 Đầu tưới cây tự động Monrovia tưới nhỏ giọt, kéo dài 24h, tiêu chuẩn Châu Âu
 Đầu tưới cây tự động Monrovia tưới nhỏ giọt, kéo dài 24h, tiêu chuẩn Châu Âu
 Đầu tưới cây tự động Monrovia tưới nhỏ giọt, kéo dài 24h, tiêu chuẩn Châu Âu
 Đầu tưới cây tự động Monrovia tưới nhỏ giọt, kéo dài 24h, tiêu chuẩn Châu Âu
 Đầu tưới cây tự động Monrovia tưới nhỏ giọt, kéo dài 24h, tiêu chuẩn Châu Âu