Chậu trồng cây tự tưới Monrovia, phong cách Nhật Bản, sang trọng, tiêu chuẩn Châu Âu - Chữ nhật

SKU:CHAU-CHU-NHAT-XANH

-36% 99,000₫ 155,000₫
Màu sắc:
Click nhận tư vấn từ chuyên gia

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Chậu trồng cây tự tưới Monrovia, phong cách Nhật Bản, sang trọng, tiêu chuẩn Châu Âu - Chữ nhật
 Chậu trồng cây tự tưới Monrovia, phong cách Nhật Bản, sang trọng, tiêu chuẩn Châu Âu - Chữ nhật
 Chậu trồng cây tự tưới Monrovia, phong cách Nhật Bản, sang trọng, tiêu chuẩn Châu Âu - Chữ nhật
 Chậu trồng cây tự tưới Monrovia, phong cách Nhật Bản, sang trọng, tiêu chuẩn Châu Âu - Chữ nhật
 Chậu trồng cây tự tưới Monrovia, phong cách Nhật Bản, sang trọng, tiêu chuẩn Châu Âu - Chữ nhật
 Chậu trồng cây tự tưới Monrovia, phong cách Nhật Bản, sang trọng, tiêu chuẩn Châu Âu - Chữ nhật
 Chậu trồng cây tự tưới Monrovia, phong cách Nhật Bản, sang trọng, tiêu chuẩn Châu Âu - Chữ nhật