Chậu nhựa trồng cây MONROVIA tiêu chuẩn Châu Âu - T Series

SKU:CHAU-S-T-SERIES

-50% 45,000₫ 90,000₫
Kích thước:
Click nhận tư vấn từ chuyên gia

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Chậu nhựa trồng cây MONROVIA tiêu chuẩn Châu Âu - T Series
 Chậu nhựa trồng cây MONROVIA tiêu chuẩn Châu Âu - T Series
 Chậu nhựa trồng cây MONROVIA tiêu chuẩn Châu Âu - T Series
 Chậu nhựa trồng cây MONROVIA tiêu chuẩn Châu Âu - T Series
 Chậu nhựa trồng cây MONROVIA tiêu chuẩn Châu Âu - T Series
 Chậu nhựa trồng cây MONROVIA tiêu chuẩn Châu Âu - T Series