Bình xịt tưới cây MONROVIA phun sương tưới cây cảnh, vòi dài, tặng vòi ngắn, tiêu chuẩn Châu Âu

SKU:BINH-XIT-2-LIT-HONG-PRENIUM

-19% 170,000₫ 210,000₫
Tiêu đề:
Click nhận tư vấn từ chuyên gia

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Bình xịt tưới cây MONROVIA phun sương tưới cây cảnh, vòi dài, tặng vòi ngắn, tiêu chuẩn Châu Âu
 Bình xịt tưới cây MONROVIA phun sương tưới cây cảnh, vòi dài, tặng vòi ngắn, tiêu chuẩn Châu Âu
 Bình xịt tưới cây MONROVIA phun sương tưới cây cảnh, vòi dài, tặng vòi ngắn, tiêu chuẩn Châu Âu
 Bình xịt tưới cây MONROVIA phun sương tưới cây cảnh, vòi dài, tặng vòi ngắn, tiêu chuẩn Châu Âu
 Bình xịt tưới cây MONROVIA phun sương tưới cây cảnh, vòi dài, tặng vòi ngắn, tiêu chuẩn Châu Âu
 Bình xịt tưới cây MONROVIA phun sương tưới cây cảnh, vòi dài, tặng vòi ngắn, tiêu chuẩn Châu Âu