Bình tưới cây vòi dài MONROVIA 1,8 lít, tháo lắp dễ dàng, tiện lợi, tiêu chuẩn Châu Âu

SKU:1.8L-THIEN-THANH

-21% 115,000₫ 145,000₫
Màu sắc:
Click nhận tư vấn từ chuyên gia

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Bình tưới cây vòi dài MONROVIA 1,8 lít, tháo lắp dễ dàng, tiện lợi, tiêu chuẩn Châu Âu
 Bình tưới cây vòi dài MONROVIA 1,8 lít, tháo lắp dễ dàng, tiện lợi, tiêu chuẩn Châu Âu
 Bình tưới cây vòi dài MONROVIA 1,8 lít, tháo lắp dễ dàng, tiện lợi, tiêu chuẩn Châu Âu
 Bình tưới cây vòi dài MONROVIA 1,8 lít, tháo lắp dễ dàng, tiện lợi, tiêu chuẩn Châu Âu
 Bình tưới cây vòi dài MONROVIA 1,8 lít, tháo lắp dễ dàng, tiện lợi, tiêu chuẩn Châu Âu
 Bình tưới cây vòi dài MONROVIA 1,8 lít, tháo lắp dễ dàng, tiện lợi, tiêu chuẩn Châu Âu
 Bình tưới cây vòi dài MONROVIA 1,8 lít, tháo lắp dễ dàng, tiện lợi, tiêu chuẩn Châu Âu
 Bình tưới cây vòi dài MONROVIA 1,8 lít, tháo lắp dễ dàng, tiện lợi, tiêu chuẩn Châu Âu