Những câu chuyện thú vị

Ứng dụng nano bạc trong cuộc sống (P2)

Nano bạc có tác dụng diệt khuẩn đã được chứng minh từ xa xưa, được thể hiện qua: bát, thìa, dĩa của người La Mã cổ, các...

Ứng dụng nano bạc trong cuộc sống (P1)

Bạc là loại vật liệu có tính sát khuẩn cực mạnh và trong cuộc sống hằng ngày chúng ta đã chứng minh cho điều đó. Dân...

Vì sao nên sử dụng phân bón hữu cơ?

  Phân bón hóa học được định nghĩa là bất kỳ vật liệu vô cơ nào có nguồn gốc tổng hợp hoàn toàn hoặc một...

Ninh Thuận - Vùng đất của cây Neem

Ninh Thuận là tỉnh khô hạn nhất cả nước, thường xuyên đối phó với tình trạng biến đối khí hậu. Từ nhiều năm qua, ngành...