Giới thiệu về dầu Neem

Dầu Neem an toàn ở mức độ nào?

Nguồn gốc dầu Neem"Dầu Neem là một loại dầu thực vật ép từ các loại trái cây và hạt của Neem (sầu đâu), một thường xanh cây đó là đặc hữu cho tiểu...

Một số thông tin về cây Neem

Cây neem hay còn gọi là xoan Ấn Độ, được trồng chủ yếu ở tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, địa phương có khí hậu...