Tất cả bài viết

Ứng dụng nano bạc trong cuộc sống (P2)

Nano bạc có tác dụng diệt khuẩn đã được chứng minh từ xa xưa, được thể hiện qua: bát, thìa, dĩa của người La Mã cổ, các...

Ứng dụng nano bạc trong cuộc sống (P1)

Bạc là loại vật liệu có tính sát khuẩn cực mạnh và trong cuộc sống hằng ngày chúng ta đã chứng minh cho điều đó. Dân...