Tất cả bài viết

Bệnh vàng lá hoa hồng và cách xử lý

Docneem chia cây làm 2 loại bệnh, bệnh từ rễ và bệnh từ tán. Tuy nhiên, có một số nguyên nhân lại khiến cây mắc...

Tổng quan công dụng của dầu Neem

CÔNG DỤNG CỦA DẦU NEEMNội dung:Lịch sử của dầu NeemLợi ích của dầu NeemTrồng trọt và thu hoạch quả neem Khai thác dầu NeemSử dụng dầu...