Tất cả bài viết

Kinh nghiệm trồng Hồng đúng cách

Có nhiều bạn nhắn tin cho Docneem nhờ tư vấn về cách trồng hồng khi mới bắt đầu. Dù trước đó trên trang Docneem đã...

Mẹo chăm hồng Cổ SaPa

Với khả năng thích nghi thời tiết & chống chịu sâu bệnh tốt, dễ chăm sóc, có sức sống mạnh mẽ, kỹ thuật trồng đơn giản thì...