Tất cả bài viết

Hướng dẫn giâm cành trồng hoa hồng

Giâm cành có thể lấy từ bất kỳ một cây, bụi hồng nào mà bạn thấy đẹp hoặc thích, miễn là cành có sự phát...

Mẹo chăm hồng Cổ SaPa

Với khả năng thích nghi thời tiết & chống chịu sâu bệnh tốt, dễ chăm sóc, có sức sống mạnh mẽ, kỹ thuật trồng đơn giản thì...